Temeljni topografski načrt SR Slovenija. 5E 23-3, Ljubljana J-3

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih