Temeljni topografski načrt SR Slovenija. 5E 24-26, Ljubljana S-26

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih