Osnovna državna karta. 5E 24-Ba, Ljubljana S-42

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih