Osnovna državna karta. 5E 24-Ab, Ljubljana S-31

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih