Ko je zorela revolucija : 60 let KPJ, SKOJ, delavskih sindikatov : Tacen, 16. junija 1979