Pregled krajevnih občin v Ljubljanski oblasti : stanje začetkom l. 1929

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.