Kanonsko-liturgicni zbornik Jovana Zlokruhovica, srbska redakcija