SR Slovenija. 5E 23-45, Ljubljana J-45 : osnovna državna karta

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih