Anton Korošec (1872-1940) kot ministrski predsednik