SR Slovenija. 5E 23-24, Ljubljana J-24 : osnovna državna karta

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih