Čim se bave dokone gospođe : glavni glumci Wolf Ackva, Doris Arden, Angelika Bamgart : njemački kolor film : režiser Eberhard Schroeder