Domovini : za tenor in bariton solo s spremljevanjem mošk. zbora