Marburg a. d. Drau : Stadtplan

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih