Od sa Christusam hoieina bukvize samozetrte Thomasa s Kempis choraria po visi s. Augustina : S nouizh s Latinskiga, na slouenski jesik suestu preloshene, skusi eniga s Touarshtua Iesusouiga : Vsim Catholiskim Krainzom inu slouenzom h dobrimu