Z 10. oktobrom se konča slovensko trpljenje in teror Nemcev in renegatov! : plebiscitna nalepka