Jugoslovanka. : plebiscitnik letak

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.