Mama, ne štimajte za Jugoslavijo, kar moram ajnrukat za kralja Petra! : plebiscitni plakat