Osnovna državna karta. 5E 23-Cd, Ljubljana J-13

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih