Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Vpliv polimorfizma posameznih nukleotidov na pigmentacijske spremembe na očeh in laseh pri slovenski populaciji
doktorska disertacija
Association of single - nucleotide polymorphisms with the prediction of eye and hair colour in Slovene population

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih