Statistično gradivo LR Slovenije
Naravno gibanje prebivalstva v L. R. Sloveniji l. 1946 : demografska statistika - zvezek 4