Učni načrt. Madžarščina kot drugi jezik : dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija : gimnazija : obvezni predmet, matura (490 ur)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih