Odsevi politične filozofije v pravu socialne varnosti