Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Temeljni projekt
Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev