Rezultati raziskovanj
Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah, Republika Slovenija (stanje 31. 12. 1995) : stanje 31. december 1995