Raziskovalni program
Tankoplastne strukture in plazemsko inženirstvo površin