Raziskovalni program
Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije