Arhitektonske ovire in uporaba tehničnih pripomočkov v bivalnem okolju starostnika
Physical barriers and the use of assistive devices in senior citizens' everyday life