Začarani krog slovenske porabe knjige in potencialna vloga splošnih knjižnic pri njegovem razreševanju