Statistično gradivo LR Slovenije
Delo in kadri 1948