Statistične informacije : 17, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti
Rapid reports = 17, Mining and manufacturing