Raziskovalni program
Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah