Rezultati raziskovanj
Anketa o porabi v gospodinjstvih : počitnice, potovanja in izleti domačega prebivalstva, 1993