Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika