Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Heterologous expression of vinylphenol reductase of yeast Brettanomyces bruxellensis in yeast Saccharomyces cerevisiae
doctoral dissertation
Heterologna ekspresija encima vinilfenol reduktaze kvasovke Brettanomyces bruxellensis v kvasovki Saccharmyces cerevisiae

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih