Dopustnost članstva vodje finančno-računovodske službe v nadzornem svetu družbe

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih