Novelirani pravni instituti pri podjetnikih, osebnih družbah in družbah z omejeno odgovornostjo

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih