Učni načrt. Fizika : gimnazija : klasična, strokovne gimnazija : obvezni predmet (140, 175, 280 ur), izbirni predmet in matura (35, 70, 140, 175, 210 ur)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih