Red. prof. dr. Jože Jesenko (1943-2009) : v spomin priljubljenemu profesorju in dolgoletnemu prodekanu za izobraževalno dejavnost