Primož Simoniti: Bibliografija filozofskih tekstov (rokopisov in tekstov) na Slovenskem do leta 1800

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih