Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje