Rakete z vrha Triglava : za peto obletnico Osvobodilne fronte