On Vega's work in physics and astronomy
O Vegovem delu s področja fizike in astronomije