Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA : urednikovo gledišče
Creating a canon of contemporary Eastern European literature in the US: = an editor's perspective