Opera Instituti archaeologici Sloveniae
Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju : the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje