Rezultati raziskovanj
Osnovne in srednje šole na koncu šolskega leta 1973/74 in začetku šolskega leta 1974/75