Statistične informacije : 23, Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija
Rapid reports = 23, Research & development, science & technology