Relacija pripoved - diskurz v funkciji Zidarjeve naracije