Prva monografija o J. V. Valvazorju v slovenščini : Branko Reisp, Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor ...