Slovenka : op. 62 : za dvospev (sopran, alt) in moški zbor (tenor I. in II., bas I. in II.) ali pa glasovir