Vpliv vadbe na kakovost življenja bolnic z osteopenijo ali osteoporozo - uvedba vprašalnika QUALEFFO-41 v Sloveniji
Effect of exercise on quality of life in patients with osteopaenia or osteoporosis - implementation of the QUALEFFO-41 questionnaire in Slovenia